Z korzyścią dla środowiska.

Zrównoważone postępowanie jest zasadą, według której żyjemy, a nie tylko gadką. Nasze produkty są całkowicie wolne od szkodliwych substancji i czyste na bazie naturalnych składników. Stosujemy tylko środki powierzchniowo czynne pochodzenia roślinnego, które są produkowane w 100% z surowców odnawialnych i łatwo ulegają biodegradacji.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności nie tylko za nasze pokolenie, ale także za przyszłe pokolenia. Dlatego też jesteśmy zaangażowani w inicjatywę Pro Wildlife. Za każdy produkt zakupiony z naszego programu pielęgnacji samochodów TUSKER49 przekazujemy 0,10 centa na projekt ochrony słonia firmy Pro Wildlife. Ta organizacja ekologiczna prowadzi sierociniec dla słoni w Zambii, gdzie są one poważnie zagrożone. Dzięki naszym darowiznom umożliwiamy słoniom przyszłość w ich naturalnym środowisku.