Naturalnie czysty. Ekologicznie zrównoważony.

Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości są w naszej firmie priorytetami. Oprócz wymogów prawnych stawiamy sobie także wyzwanie, aby sprostać stale rosnącym wymaganiom dotyczącym jakości surowców i materiałów pomocniczych, a także produktu końcowego. Jako że jesteśmy przede wszystkim konsumentami, chcemy, aby w naszych gospodarstwach domowych, w czasie wolnym i w naszej działalności gospodarczej panowała głęboka czystość bez substancji szkodliwych.

Z tego powodu nasze środki czyszczące są całkowicie wolne od agresywnych środków petrochemicznych, rozpuszczalników i alkoholi przemysłowych. Powstają one przy użyciu minerałów i czystych składników pochodzenia roślinnego. Nasze środki czyszczące są testowane dermatologicznie i dlatego są wyjątkowo przyjazne dla użytkownika.

Znajdują się one również na liście FIBL. Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego (FIBL) ocenia środki produkcji rolnej i substancje pomocnicze w przetwórstwie na podstawie ich zgodności z zasadami rolnictwa ekologicznego. Podstawą tej oceny są przepisy prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego w aktualnie obowiązującej wersji. Na przykład lista środków produkcji FIBL dla rolnictwa ekologicznego jest wykorzystywana jako podstawa przez dwóch największych producentów ekologicznych – Demeter i Bioland.